28 March 2008

TIF 28

Todays drawing of an everyday item for the Take It Further Challenge.

1 comment:

ewa-christine said...

Så bra att du tecknar, jag har förstått att du gör det varje dag. Det är då´man ser egen utveckling. Håller du på att stilisera också? Det är spännande.
Lycka till med tekcnandet av vardagssaker tror jag det var. Jag höll på 1 365 dagar med samma sak, det var kul. Olika tider på dygnet. Det var mycket intressant att se på sedan efter ett år eller så. Det har jag nytta av än idag.